syf1
Profesyonel Ekibimizle Birlikte Hayatınızdaki Yeşile Değer Katalım
Mimari Projelendirme

A’dan Z’ye yapı, çevre ve altyapı çalışmaları

Konsept ve Özel Tasarımlar

Hayalinizdeki mekanları canlandırıyoruz.

İnovatif Kent Mobilyası

Kamusal alanlarda gereken konforu sağlıyoruz.

Ekolojik Tasarım

Çevre Dostu Mavi-Yeşil Sistem Çözümleri

Ar-Ge, Eğitim ve Danışmanlık

Çevre bilinci ve farkındalık ışığında sürdürülebilirlik.

Peyzaj Onarımı ve Risk Analizi

Habitat oluşturma, Bio-Çeşitlilik, ÇED, Uygunluk Risk Analizleri, Envanter

Neden Biz?

Geleceğimizi doğanın barındırdığı deneyimden ilham alarak şekillendiriyoruz. Hayalinizdeki çevreyi; ekoloji, sürdürülebilirlik, estetik, erişebilirlik ve inovasyon prensiplerine göre oluşturmak bizimle birlikte gerçekleştirebilirsiniz.

Doğaya ve Canlıya Saygı
Kaliteli ve Konforlu Yaşam
Sürdürülebilir Gelecek
Çevre Dostu Çözümler
Yaşamınıza Doğanın Güzellikleri ve Bizim Dokunuşlarımızlı Birleştirerek Renk Katalım

Sıklıkla Karşılaştığımız Sorular

Doğaya Dönüş Peyzaj Planlama ve Tasarım ekibi olarak biz, kusursuz dengeler üzerine kurgulanmış olan ve çok sayıda bileşeni ve sistemi barındıran bu sonsuz kaynağın uzattığı eli tutmaya çalışıyoruz. Planlama ve tasarım çözümlerimizi bu iş birliğinden elde ettiğimiz deneyime dayalı olarak üretiyor, DOĞA ANA’ nın şefkatli kollarına sığınıyoruz.

Ekoloji; insanı, çevreyi bununla birlikte canlı ve cansız bileşenlerin etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır: Bir arayış, bir keşif yolculuğudur. İnsan olarak özümüzü anlamak üzere çıktığımız bu yolculukta uçsuz bucaksız DOĞA ise can yoldaşımızdır.

Stulginsky, SANAT-DOĞA ilişkisini çok güzel özetlemektedir; SANAT, her şeyin içinde en mükemmel olanı aramak ve ifade etmeye çalışmak demektir. SANATın amacı, doğada yer alan tanrısal güzelliğin bir bölümünü insan hayatının içine getirmektir. SANATın görevi, insanı güzelliğin idrakine yakınlaştırmaktır (Çev: Anjelika Akbar, 2021).

Doğaya Dönüş Peyzaj Planlama ve Tasarım ekibi olarak, estetik arayışında da SANATın en büyük ilham kaynağı olan DOĞAnın rehberliğine güveniyoruz.

Özellikle kentsel peyzajlarda, insanın barınma ihtiyacını karşılamak üzere ekosistemdeki dengeyi sürdürülebilir olmayan müdahaleler yaparak bozması, diğer canlılar gibi döngülerin parçası olmak yerine kendini üstün görmesi olumsuzlukları beraberinde getirmektedir.

Özellikle kentleşmeye bağlı olarak gelişen kuraklık, ani hava değişimleri, erozyon gibi olumsuzlukların kontrol altına alınabilmesi, sürdürülebilir sistemlerin devreye sokulmasını gerektirmektedir. Nitelikli ve kullanılabilir su kaynaklarının giderek azaldığı gerçeği, sürdürülebilir su yönetiminin özellikle toprak- bitki- su ilişkileri bağlamında ele alınmasını gerektirmektedir. Sürdürülebilir su yönetimi, geleneksel çözümlemelere göre; biyolojik çeşitliliğin artması, küresel iklim değişikliğinin azaltılması, ekolojik bütünlüğe katkı sağlanmasında çevreye uyumlu çözümler üretmekte ve bu nedenle Doğaya Dönüş Peyzaj Planlama ve Tasarım ekibinin benimsediği öncelikli konular arasında yer almaktadır.

Batıdan doğuya Avrupa ile Asya; kuzeyden güneye Karadeniz ile Akdeniz arasında bir köprü teşkil eden Cennet ülkemiz, bu ayrıcalıklı coğrafi konumundan ötürü zengin bir çeşitlilik de barındırmaktadır.

Doğaya Dönüş Peyzaj Planlama ve Tasarım ekibi olarak bizim önceliklerimiz arasında yer alan Biyolojik Çeşitlilik: Planlama ve tasarım kararlarımızı, “biyolojik çeşitlilik potansiyelini nasıl destekleriz?” ve hatta “nasıl geliştiririz?” sorularına cevap arayarak şekillenir.

Ortak Geleceğimiz (Our common future) olarak gündeme gelen Brundtland Raporu’na (1987) göre SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılamalarını tehlikeye atmaksızın bugünün ihtiyaçlarını karşılamak demektir. Sürdürülebilirliği sağlamada en temel konulardan birisi doğal kaynaklarımızı nasıl yönettiğimizle ilgilidir.

Doğaya Dönüş Peyzaj Planlama ve Tasarım ekibi olarak yeryüzüne iyi davranarak ve aldığımız emaneti en iyi şekilde koruyarak gelecek nesillere aktarmamızı sağlayacak çözümler üretmeye çalışıyoruz.

Geleneksel çözümlerin çok dışında, modern dünyanın içinde; hızlı yaşam çağını yaşadığımız ve uyum sağlamaya çalıştığımız şu dönemlerde yeni ve yenilikçi çözümler sunan teknoloji ile birlikte süreci geliştirmek, verimliliği arttırmak ile birlikte müşteri memnuniyetini sağlamak için teknoloji ve doğayı doğru ve doğadan çözümlerle entegre edilmesi ve kullanılması için dikkatlice planlamaktayız.

Doğanın Güzellikleri ile Hayallerinizi Birleştirerek Hayatınıza Dokunalım

Hayatınıza doğanın güzellikleri ile dokunuşlar yaparak daha kaliteli ve konforlu bir yaşam sürmenize yardımcı olabiliriz.

Scroll to Top